Dr. Chris Exley je biologem s titulem PhD. v ekotoxikologii hliníku a jeho výzkum se od roku 1984 až do současnosti zaměřuje na fascinující paradox…

“Jak to, že třetí nejčastěji se vyskytující prvek v zemské kůře (hliník) je pro život nepodstatný a do velké míry dokonce nepřátelský?” Dr. Exley pokračuje vysvětlováním toho, že zkoumání této záhady je “potřebným výzkumem počínaje základním anorganickou chemií reakce hliníku a křemíku, až po biologickou využitelnost hliníku na lidech”.

Pokračování na další straně …