Byl zakladatelem systematické divadelní dokumentace. Slovenský divadelní kritik, teatrológ a historik zemřel v neděli 14. dubna v Bratislavě…

Informuje o tom stránka Divadelního ústavu, jehož byl dlouholetým pracovníkem. Jistý čas byl i ředitelem této kulturní instituce. Patří k zakladatelům systematické divadelní dokumentace. Neocenitelnou měrou přispěl k jejímu vybudování a odbornému zpracování – především jako nejkompetentnější znalec historie slovenského operního divadla.

Pokračování na další straně …