Venujete im toľko starostlivosti! Každý deň kontrolujete, či majú vaše rastliny dostatok vlahy a či rastú tak, ako majú. A potom sa zrazu stane, že vaše rastlina chradne…

Môžete začať rôzne záchranné akcie, a vaša rastlina vám stále vädne a umiera pred očami. Ako správne postupovať, keď vaše rastliny začínajú vädnúť? Prečítajte si tento článok.

Vädnúca rastlina

Vädnutie rastlín je bežný problém. Či už pestujete rastliny vo vnútri alebo vonku, príčiny vädnutia a liečenia sú rovnaké. Pokiaľ dochádza k vädnutiu bez zjavných príčin, nezúfajte a svoju kvetinu zatiaľ nevyhadzujte. Zrejme sa budete musieť zamerať na základné podmienky, ktoré vedú k vädnutiu rastlín. Patrí medzi ne vlhkosť pôdy, príliš vysoké teploty, úroveň osvetlenia, plodnosť pôdy, choroby rastlín a stav koreňov rastlín.

Pokračovanie na ďalšej strane …