Dátum narodenia je napr. 1. 5. 1980

Najskôr sčítame deň, mesiac a rok: 1 + 5 + 1980 = 1986

Ďalej sčítame všetky čísla roku narodenia: 1 + 9 + 8 + 6 = 24

A výsledné dvojčíslie zasa zvlášť: 2 + 4 = 6

Až nám nakoniec vyjde jedno jednociferné číslo od 1 do 9.

Pokračovanie na ďalšej strane…