Mal to byť veselý večer a pre ňu ako pre malé dieťa úžasný zážitok. Namiesto toho si ešte len štvorročná Xenie odniesla z cirkusového vystúpenia doživotné následky po útoku agresívnej levice…

Štvorročná Xenie z Ruska mala šťastie v nešťastí. V osudný deň išla s rodinnou do divadla na cirkusové predstavenie. A pretože mala rodina tie najlepšie miesta stalo sa, čo sa stalo.

Pokračovanie na ďalšej strane …