Človek často počuje o ženách, ktoré si berú muža pre peniaze (aj keď existujú aj muži, ktorí počítajú s rýchlym ziskom). Je  prekvapujúce, že všetci okolo si uvedomujú motiváciu úspešného partnera, každý okrem zaľúbených … Ukázalo sa však, že láska tak úplne neoslepí.

68-ročný francúzsky Marcel Amphoux viedol pokojný a celkom osamelý život. Žil v malom meste a v jeho dome nebol ani elektrický prúd, pretože sa rozhodol, že nepotrebuje také pohodlie. Mal však niečo, čo by očarilo každú ženu.

Pokračovanie na ďalšej stránke …