Pred vami je 8 typov ľudskej figúry, zostavených z jednoduchých geometrických tvarov: trojuholníka, kruhu a štvorca. Vyberte si kresbu, ktorá vám najviac vyhovuje a v odpovedi nájdite informáciu o svojich silných stránkach a typu svojej osobnosti…

1. typ – VEDÚCI

Zvyčajne ľudia so sklonmi k vedúcovskej a organizátorskej činnosti. Správajú sa podľa striktných sociálnych noriem. Mávajú dar dobrých rozprávačov, založený na vysokej úrovni rozvoja rečových schopností. Veľmi dobre sa adaptujú v prostredí, svoju dominanciu nad ostatnými dokážu udržať v určitých medziach.

Je potrebné si uvedomiť, že prejav uvedených sklonov závisí na úrovni psychického rozvoja. U psychicky dobre rozvinutej osobnosti sú individuálne povahové črty ľahko pozorovateľné a nachádzajú svoje uplatnenie. U osôb, kde psychický rozvoj nie je náležitý, môžu byť tieto črty potlačené, neprejavujú sa v profesionálnej činnosti, prejavujú sa ad hoc, alebo dokonca v situáciách úplne nevhodných. To platí aj pri všetkých nasledujúcich charakteristikách.

Pokračovanie na ďalšej strane …