Žena sa háda s mužom. Na konci hádky odíde do spálne a začne si baliť svoje veci do kufra.

– Kam chceš ísť? – pýta sa muž.
– K Petrovi. Môžem u neho bývať a ešte mi dá 20 eur za každú súlož.

V tom si aj manžel začne baliť veci.
– A kam ideš ty? – pýta sa prekvapená žena.
– K Petrovi. Chcem vidieť, ako vyžiješ zo 40 eur ročne!